skip to Main Content
7623 Pécs, Rákóczi u. 24-26 +36 72 312 314 kisosz.pecs@gmail.com

Kompetencia Központ létrehozása a turizmus-vendéglátás szakmacsoportban, Baranya megyében

GINOP-5.3.5-18-2019-00104

 • Kedvezményezett:
  • Konzorciumvezető: Baranya Megyei Kereskedők Egyesülete
  • Konzorcium tagja: Pécsi Tudományegyetem
 • Projekt címe: Kompetencia Központ létrehozása a turizmus-vendéglátás szakmacsoportban, Baranya megyében
 • Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.5-18-2019-00104
 • A szerződött támogatás összege: 49 999 796 Ft
 • A támogatás mértéke: 100%
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.02.28.
 • Támogató alap: ESZA
 • A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A gyors gazdasági, társadalmi, technológiai és információ-technológiai fejlődés, a digitalizáció, a piaci követelmények dinamikus változása, új és új tudást, ismereteket, kompetenciákat követelnek meg mind a turizmus-vendéglátás ágazatban működő vállalkozásoktól, mind pedig az abban dolgozó munkavállalóktól egyaránt. A szakképzési és felnőttképzési rendszer folyamatban lévő átalakítása ellenére is szükséges monitorozni a folyamatosan változó igényeket és arról visszajelzést adni a tananyagfejlesztésért felelős szervezetek, szakemberek számára, hogy a képzési tartalmakat az igényekhez tudják igazítani. Cél a vállalkozások versenyképességének javítása, valamint a munkavállalók (továbbá a szakképzésben résztvevő tanulók) munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztése a piac és a kor követelményeire való fókuszálással.

A turizmus-vendéglátás szakmacsoportban a cukrász, pincér – vendégtéri szakember, szakács, turisztikai technikus, vendégtéri szaktechnikus szakmákban célirányos programokat dolgozunk ki, melyeket a pilot projekt keretében kipróbálunk 5-5 napos kompetenciafejlesztő műhelyfoglalkozásokon, valamint 10×1 napos kompetencia fejlesztő szemináriumokon. Ezen rendezvényeken mind a cégeknél dolgozó munkavállalók, mind a szakképzésben végzős évfolyamra járó tanulók egyaránt díjmentesen részt vehetnek. Továbbá az arra illetékes szervezetek felé javaslatot teszünk arra, hogy ezek a kompetencia követelmények beépüljenek a szakképzés, képzési és kimeneti követelményeibe (KKK), programtanterveibe (PTT), a felnőttképzés tananyagaiba, a felsőoktatási képzés curriculumaiba.

A PTE mint konzorciumi tag részt vesz a kísérleti (pilot) projekt megvalósításában. A pilot projekt tapasztalatai alapján megoldási javaslat/módszertan készül. Mind a turizmus mind a vendéglátás területén lebonyolítandó kutatás (elemeként workshopok a célcsoportnak) eredményeként tanulmányok, publikációk, tudásközvetítő diasorok, feladatgyűjtemények, és 2 könyv is elkészül, melyeket nyilvánosságra hoznak.

A projekt keretében készült kiadványok, dokumentumok:

Szerződések: kisosz-szakszervezet ,aláírt

Kompetencia Térképek: CUKRÁSZ; PINCÉR; SZAKÁCS; TURISZTIKAI TECHNIKUS; VENDÉGTÉRI SZAKTECHNIKUS

Tanulmányok:

Kutatás eredmények:

Kutatás zárótanulmánya:

Szorólap: KISOSZ szórólap emblémával

Tájékoztató kiadvány:

Alapkompetenciákat fejlesztő feladatgyűjtemény:

Feladatgyűjtemény utazásszervezés

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ FELADATGYŰJTEMÉNY_SZÁLLÁSADÁS_ÉS_VENDÉGLÁTÁS

Tudásközvetítő diasorok:

Tudásközvetítő diasor_A turizmus jelene és fejlődési tendenciái

Tudásközvetítő diasor_Vendéglátás

Könyvek:

A GLOBÁLIS, LOKÁLIS ÉS A GLOKÁLIS TURIZMUS JELENLEGI SZEREPE ÉS JÖVŐJE ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI MEGKÖZELÍTÉSBEN

A vendéglátás időszerű kérdései

Kutatási eredmények online elérhetősége:

Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok VI. évfolyam II. szám 2021. június 1. link

Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok VI. évfolyam II. szám 2021. június 2. link

A projekt keretében megrendezett események:

Workshopok:

Kompetencia fejlesztő szemináriumok:

Back To Top